logo_nou_eurocredit

HIPOTEQUES
PATRIMONIALS

Solucions financeres per a patrimoni particular

Hipoteca a la pedra

Crèdit hipotecari destinat a obtenir finançament per totes aquelles persones que son propietàries d’algun immoble però que no disposen dels ingressos suficients per accedir al crèdit bancari tradicional. L’aprovació d’aquesta operació depèn directament del valor actual de l'immoble que s’aporti com a garantia.

Hipoteca Inversor

¿Té a la vista una oportunitat de fer una inversió, però no disposa de líquid necessari per poder aprofitar-la? La hipoteca inversor li dóna la possibilitat d’accedir al finançament necessari per fer realitat el seu projecte de forma immediata.

Hipoteca Reforma

Re-estreni la seva casa! Amb el préstec hipotecari reforma obtindrà el finançament que necessita per reformar la seva habitatge i gaudir de la seva “nova” llar.

Hipoteca venta de Finca

No aconsegueix vendre la seva finca? Amb el crèdit hipotecari Venda de Finca li donem:

  • La tranquil·litat necessària per no haver de precipitar-se en la venda del seu immoble.
  • Liquiditat per poder fer front a les seves despeses més immediates.

Amb aquesta hipoteca li podem donar fins a 5 anys de termini; temps que li permetrà trobar el comprador adient.

Hipoteca Stop subhasta

¿Està en una situació límit? ¿No pot fer front al pagament dels seus deutes? ¿Van a subhastar la seva casa? Amb el crèdit stop subhasta l’ajudem a:

  • Posar al dia les quotes endarrerides.
  • Refinançar el seu crèdit hipotecari actual.
  • Donar liquiditat necessària per afrontar el pagament de les quotes de la seva hipoteca actual.

La finalitat d’aquesta hipoteca és mantenir la propietat de l'immoble, i així poder considerar ofertes de compra o buscar la solució definitiva.

Hipoteca stop embargaments

Té o està en risc de contraure deutes amb la Seguretat Social, Hisenda, Ajuntaments, Entitats Financeres…? Hi ha una forma d’evitar-ho!!. Mitjançant la hipoteca Stop Embargaments l’ajudem amb un finançament a mida, a posar-se al dia dels pagaments endarrerits i a restablir la seva situació econòmica.