ACTUALITAT

Cercador

préstamos con garantía hipotecaria

Préstecs amb garantia hipotecaria

Els préstecs amb garantia hipotecària són molt útils quan l’empresa necessita obtenir liquiditat ràpidament i fora del circuit financer tradicional. Aquests préstecs es poden utilitzar per a qualsevol finalitat i generalment hi recorren empreses que, per motius de risc, tenen perfils poc òptims per a les entitats bancàries.

Hipoteca pont: què és i com funciona

Una hipoteca pont consisteix en una hipoteca de finançament temporal i que requereix una garantia d’un ingrés futur. La hipoteca pont junta dues hipoteques, una antiga i una nova, fins que s’aconsegueixi l’ingrés esperat o es vengui l’actiu necessari, com pot ser el d’una propietat.

préstamos hipotecarios

Préstecs hipotecaris

Els préstecs hipotecaris són un tipus de finançament molt avantatjós per a les empreses que necessiten reestructuració financera, consolidar deutes, adquirir propietats o millorar i rehabilitar locals, naus o oficines. Ofereixen un gran ventall d’avantatges, especialment si l’operació es fa a través d’una alternativa financera.

finançament a curt termini per a empreses

Finançament a curt termini per a empreses

Davant de determinades circumstàncies, les empreses poden requerir una solució financera a curt termini que aporti la liquiditat necessària per fer front a qualsevol projecte o imprevist puntual. A l’article d’avui, aprofundim en les diferents opcions de finançament a curt termini per a empreses i en els diferents avantatges que pot aportar aquest sistema per a les organitzacions.

financiación alternativa

Finançament alternatiu

Davant la necessitat de finançament, inicialment se sol recórrer als bancs. Tot i això, l’accés a aquest tipus de finançament, avui dia, és difícil. Les entitats tradicionals cada cop posen més obstacles i són més exigents en els seus requisits. Això retarda o, directament, impedeix qualsevol possibilitat de finançament. Davant d’aquesta situació, el finançament alternatiu es converteix en una excel·lent opció per la qual cada cop es decanten més empreses per solucionar problemes temporals de liquiditat.

préstamos urgentes para empresas

Préstecs urgents per a empreses

En qualsevol moment, una empresa pot necessitar finançament de manera urgent a causa d’un imprevist que n’afecti el funcionament i la viabilitat. Els préstecs urgents per a empreses poden ser una bona eina a la qual recórrer per fer front a qualsevol imprevist, encara que és important avaluar detingudament les necessitats reals i comptar amb una bona planificació financera abans de prendre qualsevol decisió.

financiación para proyectos empresariales

Finançament per a projectes empresarials

L’obtenció de recursos financers per dur a terme noves iniciatives, expandir operacions existents o millorar la infraestructura pot ser fonamental per al desenvolupament, creixement i èxit a llarg termini d’una empresa. Per tot això, a l’article d’avui, volem parlar del finançament per a projectes empresarials.

préstamo para la cancelación de deudas

Préstecs per a la cancel·lació de deutes

Avui dia, hi ha diferents maneres d’aconseguir finançament per cancel·lar deutes. A l’article d’avui, parlem de les diferents opcions, mostrant algunes de les alternatives més fiables, ràpides i segures per aconseguir préstecs per a la cancel·lació de deutes. Els préstecs per reunificar deutes són productes financers a través dels quals tots els deutes s’agrupen en un de sol.

finançament per projecte immobiliari

Préstecs per iniciar projectes immobiliaris

La promoció immobiliària pot ésser un camí cap a l’èxit financer. No obstant això, la clau per dur a terme aquest tipus de projectes és comptar amb el capital adequat des del principi. Els préstecs per iniciar projectes immobiliaris, també coneguts com financiación para promociones inmobiliarias, son la respuesta a las necesidades financieras que una empresa puede presentar y pueden marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que se queda en el papel.

reunificació de deutes

Préstec per reunificar deutes

Una alternativa excel·lent per reduir les despeses mensuals si es disposa de deutes dispersos és resoldre’ls a través d’un préstec per reunificar deutes. Es tracta d’una solució a curt termini ideal per a empreses, ja que ofereix beneficis a llarg termini. En aquest article, parlem de les claus dels préstecs per agrupar deutes, dels seus avantatges i de les consideracions que cal valorar abans de sol·licitar-ne un.

préstamo para afrontar un proceso judicial

Préstec per aturar un procés judicial

En situacions en què una empresa ha d’enfrontar-se a un procés judicial, sol·licitar un préstec amb garantia hipotecària pot ser una excel·lent alternativa per guanyar tranquil·litat i no veure compromesos els recursos empresarials. Amb els préstecs per aturar un procés judicial és possible saldar els deutes de forma ràpida per aconseguir més llibertat financera.

tipos de riesgos financieros

Tipus de riscos financers d’una empresa

Actualment, els mercats financers han de fer front a multitud de riscos provocats per motius molt diversos. No prendre cap risc és del tot impossible quan es duu a terme una activitat empresarial, però ser conscients dels tipus de riscos que s’assumeixen és fonamental per minimitzar-ne les conseqüències.

hipotecar una segunda vivienda

Hipotecar una casa en propietat: és una bona opció?

Hipotecar una casa en propietat no és una cosa molt comuna, però es pot convertir en una excel·lent opció en cas de disposar d’una segona propietat i necessitar obtenir liquiditat de forma ràpida i fàcil. A l’article d’avui, exposem en què consisteix aquesta operació i quins són els seus principals avantatges i desavantatges.

que es el tin i la tae

Què és el TIN i la TAE?

Una gran part dels productes financers, com els dipòsits o els diferents tipus de préstecs, porten associats dos conceptes dels quals segur que has sentit a parlar amb anterioritat: el TIN i la TAE. A l’article d’avui, aprofundim en el significat: expliquem què és el TIN i la TAE i parlem de les principals diferències.

préstamos para emprendedores

Préstecs per a emprenedors

Iniciar un nou projecte com a emprenedor sempre suposa un repte i un desafiament. En l’àmbit econòmic, requereix un gran esforç per al qual moltes vegades no disposem de tot el capital necessari. És per això que una de les opcions més habituals per a molts nous emprenedors que volen fer-se un lloc al món laboral és optar per sol·licitar un préstec per a emprenedors.

hipoteca de capital privado

Hipoteques de capital privat

Una hipoteca de capital privat és un producte financer gràcies al qual, mitjançant un aval en forma de garantia hipotecària, una empresa, entitat o particular pot obtenir una injecció de liquiditat per part d’una financera de capital privat. Es diferencia de la hipoteca tradicional pel tipus d’entitat que la concedeix: com indica el seu nom, les hipoteques de capital privat són concedides per financeres de capital privat.

leasing inmobiliario que es

Leasing immobiliari: què és i com funciona?

Actualment, hi ha diversos productes financers perquè les empreses i els autònoms puguin adquirir les seves oficines, locals comercials o naus industrials. Un dels més populars és el leasing immobiliari. A l’article d’avui, aprofundim sobre aquest concepte exposant els avantatges i els desavantatges d’optar per aquesta solució financera.

préstamo para pymes

Préstecs per a PIMES

Els préstecs per a PIMES poden ser una eina excel·lent per fer créixer un negoci. Tant en casos en què es pateix algun imprevist i cal poder recuperar l’activitat professional habitual, com quan es vol expandir el negoci i no es disposa del capital suficient, acudir al finançament privat pot ser una bona opció.

keyboard_arrow_up