ACTUALITAT

Cercador

alternativa a la financiación bancaria

L’alternativa més fiable al finançament bancari

Tal com comentàvem al nostre anterior article, les hipoteques pont s’estan convertint en el producte financer de moda. Durant aquests últims anys, s’ha experimentat una creixent demanda d’aquesta mena de crèdits i, en general, el capital privat s’ha convertit en una alternativa cada cop més sol·licitada.

nuevo producto financiero

El producte financer de moda

En els darrers anys, a causa de les dificultats per accedir al finançament bancari tradicional, el capital privat s’ha convertit en una alternativa molt demandada entre empreses i particulars. Dins aquest sector, les hipoteques pont han anat adquirint cada cop més rellevància, arribant a convertir-se en un dels productes financers més sol·licitats.

créditos para empresas

Crèdits per a empreses

Els crèdits per a empreses són una de les millors alternatives per ajudar els negocis a rebre una injecció de capital perquè puguin continuar oferint els seus serveis. A TQ Eurocredit, podeu sol·licitar crèdits per a empreses, tant si sou petits emprenedors, com si lidereu una empresa amb anys de funcionament.

refinançament de deute

Refinançament de deute

Si us trobeu en una situació econòmica delicada que no us permet assumir tots els vostres deutes, us recomanem que continueu llegint aquest post, perquè el que us explicarem segur que us interessa. Parlarem de les diferents maneres de fer un refinançament de deute amb l’objectiu que pugueu assumir-ne els pagaments.

reunificació de préstecs

Reunificació de préstecs

La reunificació de préstecs es pot convertir en una bona opció quan es volen reduir els pagaments mensuals excessius. El principal avantatge és que es passa a pagar una sola quota mensual, normalment inferior a la de tots els préstecs per separat, ja que es paguen menys interessos. Tot i això, és important tenir en compte que es tracta d’una opció financera que comporta cert risc.

Què és una hipoteca pont?

Una hipoteca pont consisteix en una hipoteca de finançament temporal i que requereix una garantia d’un ingrés futur. La hipoteca pont junta dues hipoteques, una antiga i una nova, fins que s’aconsegueixi l’ingrés esperat o es vengui l’actiu necessari, com pot ser el d’una propietat.

préstec pont

Préstec pont

Un préstec pont representa una excel·lent solució financera per a persones físiques i jurídiques que necessiten finançament immediat per a resoldre una situació temporal. Al post d’avui, exposem quines són les seves característiques i els seus principals avantatges.

credit pont

Crèdit pont

Sol·licitar un crèdit pont és una bona solució per a aquelles empreses i particulars que necessiten accedir a finançament de manera ràpida i sense gaires exigències. Al post d’avui, resoldrem els dubtes més habituals entre els nostres clients relacionats amb els crèdits pont. Explicarem en què consisteix, quines són les seves característiques i els requisits per sol·licitar-ho.

financiación privada

Finançament no bancari

El finançament no bancari és la millor alternativa si sol·licitar diners a través de la banca tradicional no és una via possible, atès que aquestes entitats no concedeixen préstecs per l’alt risc a què s’exposen. És per això que, si una empresa necessita finançament de manera urgent i adaptada a les seves necessitats, el finançament privat o el finançament no bancari és la millor solució.

hipoteques privades

Hipoteques privades

La situació actual amb els crèdits bancaris per a la compra d’immobles és cada cop més complicada. Aquesta realitat, sumada a la necessitat de buscar millors rendiments per a les inversions, ha provocat que les hipoteques privades tornin a ser un producte financer en auge.

préstec hipotecari promotor

Préstec hipotecari promotor

Si ets promotor i necessites finançament, el préstec hipotecari promotor és l’ajuda ideal per dur a terme els teus projectes. En l’article d’avui us expliquem com aconseguir el finançament que necessiteu de forma ràpida, fàcil i còmoda, especialment si teniu dificultats per accedir als préstecs de la banca tradicional.

financiació per a empreses en crisis

Finançament per a empreses en crisi

En un món ideal, la liquiditat en les empreses no decauria mai, no es perdrien clients, no caurien les vendes… En definitiva, els negocis tan sols tindrien balanços positius. Malauradament, la realitat és que totes les empreses poden patir moments delicats en què els cal finançament extern per continuar els projectes previstos.

Menú