ACTUALITAT

Cercador

préstamo con garantía inmueble

Préstec amb garantia d’immoble

El préstec amb garantia d’immoble pot ser una solució viable per resoldre una gran varietat de qüestions relacionades amb les finances d’una empresa. Pot ser una alternativa financera per a disposar del capital necessari per fer una inversió estratègica empresarial, per iniciar o continuar una promoció, resoldre el pagament d’impostos, factures, nòmines o liquidar deutes.

fuentes de financiación no bancaria

Fonts de finançament no bancàries

Les fonts de finançament no bancàries poden ser molt útils per a empreses i emprenedors. Aquestes alternatives als préstecs bancaris tradicionals ofereixen diferents avantatges depenent de les necessitats i les circumstàncies de cada negoci. A l’article d’avui, analitzarem les principals alternatives a la banca tradicional i quins són els avantatges.

financiación privada

Finançament no bancari

El finançament no bancari és la millor alternativa quan sol·licitar diners a través de la banca tradicional no és una via possible, atès que aquestes entitats no concedeixen préstecs o són molt exigents en els seus requisits. És per això que, si una empresa necessita finançament de manera urgent, sense inconvenients, de forma segura i adaptada a les seves necessitats, el finançament no bancari és la millor solució.

financiamiento alternativo para pymes

Finançament alternatiu per a pimes

El finançament alternatiu per a pimes pot ser una eina clau en proporcionar accés a capital de manera més flexible, ràpida i adaptada a les seves necessitats específiques. Tot això pot contribuir a impulsar el creixement i la innovació de l’empresa.

garantía inmobiliaria para avalar prestamo

Què és una garantia immobiliària?

Les garanties immobiliàries són un element important en moltes operacions de finançament. Per als prestadors, suposen una manera d’assegurar el préstec, mentre que als prestataris els ofereix la possibilitat d’accedir al finançament que sense aquesta garantia no podrien disposar.

préstamos con garantía hipotecaria

Préstecs amb garantia hipotecaria

Els préstecs amb garantia hipotecària són molt útils quan l’empresa necessita obtenir liquiditat ràpidament i fora del circuit financer tradicional. Aquests préstecs es poden utilitzar per a qualsevol finalitat i generalment hi recorren empreses que, per motius de risc, tenen perfils poc òptims per a les entitats bancàries.

Hipoteca pont: què és i com funciona

Una hipoteca pont consisteix en una hipoteca de finançament temporal i que requereix una garantia d’un ingrés futur. La hipoteca pont junta dues hipoteques, una antiga i una nova, fins que s’aconsegueixi l’ingrés esperat o es vengui l’actiu necessari, com pot ser el d’una propietat.

préstamos hipotecarios

Préstecs hipotecaris

Els préstecs hipotecaris són un tipus de finançament molt avantatjós per a les empreses que necessiten reestructuració financera, consolidar deutes, adquirir propietats o millorar i rehabilitar locals, naus o oficines. Ofereixen un gran ventall d’avantatges, especialment si l’operació es fa a través d’una alternativa financera.

finançament a curt termini per a empreses

Finançament a curt termini per a empreses

Davant de determinades circumstàncies, les empreses poden requerir una solució financera a curt termini que aporti la liquiditat necessària per fer front a qualsevol projecte o imprevist puntual. A l’article d’avui, aprofundim en les diferents opcions de finançament a curt termini per a empreses i en els diferents avantatges que pot aportar aquest sistema per a les organitzacions.

finançament alternatiu

Finançament alternatiu

Davant la necessitat de finançament, inicialment se sol recórrer als bancs. Tot i això, l’accés a aquest tipus de finançament, avui dia, és difícil. Les entitats tradicionals cada cop posen més obstacles i són més exigents en els seus requisits. Això retarda o, directament, impedeix qualsevol possibilitat de finançament. Davant d’aquesta situació, el finançament alternatiu es converteix en una excel·lent opció per la qual cada cop es decanten més empreses per solucionar problemes temporals de liquiditat.

préstamos urgentes para empresas

Préstecs urgents per a empreses

En qualsevol moment, una empresa pot necessitar finançament de manera urgent a causa d’un imprevist que n’afecti el funcionament i la viabilitat. Els préstecs urgents per a empreses poden ser una bona eina a la qual recórrer per fer front a qualsevol imprevist, encara que és important avaluar detingudament les necessitats reals i comptar amb una bona planificació financera abans de prendre qualsevol decisió.

financiación para proyectos empresariales

Finançament per a projectes empresarials

L’obtenció de recursos financers per dur a terme noves iniciatives, expandir operacions existents o millorar la infraestructura pot ser fonamental per al desenvolupament, creixement i èxit a llarg termini d’una empresa. Per tot això, a l’article d’avui, volem parlar del finançament per a projectes empresarials.

préstamo para la cancelación de deudas

Préstecs per a la cancel·lació de deutes

Avui dia, hi ha diferents maneres d’aconseguir finançament per cancel·lar deutes. A l’article d’avui, parlem de les diferents opcions, mostrant algunes de les alternatives més fiables, ràpides i segures per aconseguir préstecs per a la cancel·lació de deutes. Els préstecs per reunificar deutes són productes financers a través dels quals tots els deutes s’agrupen en un de sol.

finançament per projecte immobiliari

Préstecs per iniciar projectes immobiliaris

La promoció immobiliària pot ésser un camí cap a l’èxit financer. No obstant això, la clau per dur a terme aquest tipus de projectes és comptar amb el capital adequat des del principi. Els préstecs per iniciar projectes immobiliaris, també coneguts com financiación para promociones inmobiliarias, son la respuesta a las necesidades financieras que una empresa puede presentar y pueden marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que se queda en el papel.

reunificació de deutes

Préstec per reunificar deutes

Una alternativa excel·lent per reduir les despeses mensuals si es disposa de deutes dispersos és resoldre’ls a través d’un préstec per reunificar deutes. Es tracta d’una solució a curt termini ideal per a empreses, ja que ofereix beneficis a llarg termini. En aquest article, parlem de les claus dels préstecs per agrupar deutes, dels seus avantatges i de les consideracions que cal valorar abans de sol·licitar-ne un.

préstamo para afrontar un proceso judicial

Préstec per aturar un procés judicial

En situacions en què una empresa ha d’enfrontar-se a un procés judicial, sol·licitar un préstec amb garantia hipotecària pot ser una excel·lent alternativa per guanyar tranquil·litat i no veure compromesos els recursos empresarials. Amb els préstecs per aturar un procés judicial és possible saldar els deutes de forma ràpida per aconseguir més llibertat financera.

keyboard_arrow_up