BLOG

venture capital

Venture capital

Avui dia, el venture capital té un paper clau en l’emprenedoria, ja que és una de les principals fonts de finançament per a empreses que es troben en una fase de creixement. Al post d’avui, exposem en què consisteix, de quines fases es compon i quines són les principals diferències amb el private equity, un altre tipus de finançament per empreses similar.

reunificación de deudas

Reunificació de deutes

La reunificació de deutes és una bona alternativa quan es tenen massa deutes o es volen reduir els excessius pagaments mensuals, però també per convertir un deute de curt a llarg termini. Al post, t’expliquem què és exactament, quins són els seus avantatges i inconvenients i els passos a seguir per sol·licitar una reunificació.

préstec pont

Préstec pont

Un préstec pont representa una excel·lent solució financera per a persones físiques i jurídiques que necessiten finançament immediat per a resoldre una situació temporal. Al post d’avui, exposem quines són les seves característiques i els seus principals avantatges.

aval bancario

Aval bancari

L’aval bancari és un requisit cada cop més present en els contractes de lloguer, ja que, d’aquesta manera, els arrendadors compten amb més seguretat per als seus cobraments. Al post d’avui, exposem en què consisteix i quins són els principals requisits que se solen demanar per aconseguir aquest tipus d’aval.

direct lending

Direct lending

El direct lending és un tipus de finançament cada vegada més present al nostre país, ja que representa una molt bona alternativa al finançament tradicional. Al post d’avui, exposem en què consisteix i com pot beneficiar a la teva empresa.

private equity

Private equity

El private equity s’ha convertit en un tipus d’activitat financera cada cop més comuna, ja que representa una excel·lent alternativa a la inversió tradicional. En el post d’avui, exposem en què consisteix i quines són les seves principals característiques, així com quina és la seva situació a Espanya.

acreedores por arrendamiento financiero

Creditors per arrendament financer

L’arrendament financer suposa una excel·lent alternativa en casos en què una empresa o un autònom no pot fer una gran inversió per a l’adquisició d’un bé moble necessari per desenvolupar la seva activitat. Per això, al post d’avui, volem exposar el seu funcionament i la figura dels creditors per arrendament financer.

prestamos para herencias

Préstecs per herències

A vegades, acceptar una herència comporta fer front a una sèrie de despeses difícils d’assumir. En aquests casos, els préstecs per herències poden representar una bona solució per evitar rebutjar el llegat d’un ésser estimat.

Prestecs amb asnef online

Préstecs amb Asnef

Obtenir préstecs amb Asnef és ràpid i senzill. Si necessites un préstec i el banc no te’l pot concedir perquè estàs en ASNEF, o en qualsevol altre registre de morositat, t’expliquem com aconseguir-ho. Per aconseguir un préstec que el banc et denega per motius de morositat o altres motius,  necessites una propietat lliure de càrregues, o amb molt poca hipoteca per pagar.

tq eurocredit opinions

Prestadors privats

Els prestadors privats compleixen amb la funció indispensable en el mercat financer. Principalment, existeixen per oferir finançament quan el banc tradicional no ho fa. Quan ocorre aquesta situació en què el banc no dóna finançament, el client inicia una recerca de finançament alternatiu no bancari; i aquí és on apareix el prestador privat.

Com parar una subhasta judicial?

Quan una persona té una propietat en subhasta judicial, es troba en una situació límit i li pot semblar que no té cap solució per poder paralitzar aquest procediment de subhasta, o, per poder sortir d’aquesta situació evitant perdre la seva propietat. La persona ha perdut totalment el control sobre l’immoble, no pudent fer front als deutes arribant sense poder evitar-ho a un procediment de subhasta pública.

crèdit hipotecari

Què és un crèdit hipotecari?

El crèdit hipotecari és un tipus de crèdit que està recolzat per una garantia hipotecaria. Aquesta és la definició estàndard però, si es desitja ampliar la informació, a continuació profunditzarem més a fons en aquest cas.

Menú