CAPITAL PRIVAT PER EMPRESES


El capital privat per empreses és necessari especialment en aquestes dues circumstàncies:

 1. El banc denega l’accés al crèdit
 2. Es necessita liquiditat de forma ràpida i urgent per solucionar una operació puntual

El capital privat és un tipus de finançament amb molts avantatges i una particularitat especial, que és que per accedir a aquesta, es necessita sempre una garantia hipotecaria que avali l’operació.

A TQ Eurocredit som líders en operacions de capital privat de caràcter mercantil. A continuació t’expliquem com et podem ajudar, quins avantatges té el capital privat respecte a altres fonts de finançament i els avantatges de TQ Eurocredit respecte a altres empreses de capital privat.

 

Avantatges del capital privat per empreses

Quan es necessita recórrer a una font de finançament, hi ha moltes possibilitats dins del mercat financer. La més comuna és ocórrer a la banca tradicional, però, en moltes ocasions no es pot pels temps de resposta, o, perquè directament deneguen l’accés al crèdit. En aquest escenari, l’alternativa ideal per l’empresa és acudir al capital privat.

Quan una empresa ha d’escollir una font de finançament, el capital privat té molts beneficis respecte a altres fonts de finançament, i alguns d’aquests beneficis són molt importants per   les empreses. Els principals avantatges del finançament privat per empreses són:

 • En moltes ocasions és l’única opció per una empresa per aconseguir finançament.
 • No importen les incidències en els llistats de deutes i morositat, com el Rai o ASNEF. Tampoc importa que l’empresa tingui un pool bancari o rati d’endeutament massa elevat.
 • És la font de finançament més ràpida per aconseguir un préstec. La tramitació de documents i procés de finançament és l’opció més ràpida, àgil i flexible del mercat. Aquest avantatge és de vital importància en alguna ocasió, com per exemple per paralitzar un procés de subhasta o per pagar un deute amb un venciment.
 • Ofereixen major flexibilitat en la devolució del préstec. Es pot negociar com seran les quotes a pagar, la seva periodicitat i inclús el períodes de carència que siguin necessaris.
 • No és necessari canviar de banc; és l’empresa de capital privat directament la que facilita el préstec en el compte bancari que sigui necessari.
 • Mai hauràs de pagar res per avançat.

Com pots veure, el capital privat per empreses té uns avantatges que fa que sigui una font de finançament única i necessària en el mercat. A més a més, té unes característiques que fa que altres fonts de finançament no pugui oferir.

 

Capital privat per empreses amb TQ Eurocredit

A l’hora d’escollir una empresa de capital privat per la teva empresa, trobaràs diferents empreses especialistes en capital privat. A continuació t’expliquem per què has de confiar a TQ Eurocredit i què avantatges tenim respecte a la resta de la competència:

 • Líders en finançament privat a nivell estatal. Solucionem operacions empresarials que altres no poden.
 • Som expertes en el sector empresarial; les operacions mercantils són la nostra especialitat.
 • Àmplia estructura amb experiència per tractar qualsevol operació. Un equip format per advocats, financers i economistes. Pots veure el nostre equip aquí.
 • No tenim límit de finançament. Tenim una capacitat financera suficient per gestionar qualsevol import.
 • Complim amb tota la legalitat vigent; estem homologats, regulats i supervisats pel Banc d’Espanya. Sabem que hem de demostrar transparència en el nostre sector, per això pots consultar tots els nostres registres aquí.
 • Tenim oficines a Barcelona, Madrid, Balears i Girona.

Per sol·licitar l’anàlisi d’una operació de capital privat mercantil, l’únic que s’ha de fer és emplenar el formulari de la nostra web o trucar a la teva oficina més propera.

A partir d’aquest moment, els nostres assessors financers es posaran en contacte amb tu per començar l’estudi de l’operació, totalment gratuït.

Quan tinguem tota la documentació necessària, en menys de 24 hores respondrem a la viabilitat de l’operació i, si és viable, realitzarem tots els tràmits en temps rècord perquè puguis disposar de la liquiditat empresarial que necessites.

A part de la rapidesa de finançament, també oferim flexibilitat en el pagament i analitzem tots els casos per adaptar-nos a les necessitats econòmiques de la teva empresa. Entenem que necessites assessorament previ per sentir-te segur i acompanyat en tot moment, i realitzar una operació transparent i discreta i, per això, és la nostra principal prioritat.

 

Requisits del capital privat per empreses

Com hem dit anteriorment, el principal i únic requisit necessari i indispensable per acudir al capital privat per empreses, és que és indispensable disposar d’una garantia immobiliària sense càrregues, o amb molt poques, per avalar l’operació i reduir el risc d’aquesta de cara a l’inversor que oferirà el finançament.

Igual que els bancs tenen els seus requisits per accedir a un crèdit, amb el capital privat per empreses també. La principal diferència entre aquestes fonts de finançament és aquesta, que l’únic requisit és que la societat ha d’aportar una garantia hipotecaria.

No importa el nivell de deute que tingui l’empresa; tampoc si s’està inscrit en algun registre de morositat com RAI o ASNEF, sol·licituds de finançament bancari refusades, ni un pool bancari negatiu. Com hem dit anteriorment, aquest és l’únic requisit:

 • Que l’empresa tingui una propietat immobiliària que es pugui utilitzar com a garantia de l’operació. La propietat ha d’estar lliure de càrregues, deutes i hipoteca, o amb molt poques.

Una vegada presentada la nota simple de la propietat que avalarà l’operació, podrem estudiar bé l’operació, procedir a la taxació de l’immoble i buscar les condicions que siguin més favorables per la teva empresa.

 

Condicions del capital privat per empreses

El procediment i condicions per realitzar un préstec de capital privat per empreses és el mateix que amb qualsevol altre préstec, però amb menys burocràcia.

La principal diferencia, és que el capital procedeix d’un inversor privat, però a efectes del consumidor no té cap efecte. La resta de condicions, són les mateixes; s’entrega el capital sol·licitat a l’empresa que ho necessita a canvi d’un retorn d’aquest a pactar i acordar, junt amb uns interessos negociats anteriorment.

El capital privat per empreses té alguna particularitat comuna respecte a altres fonts de finançament, com per exemple:

 • Durabilitat. Solen ser préstecs més curts, generalment, entre 1 i 5 anys.
 • La quantitat mínima a sol·licitar és de 20.000€. Per un import inferior no es donarà l’accés al finançament.
 • És necessari aportar una propietat immobiliària lliure de càrregues, o amb molt poques. Es podrà disposar d’un 40% del valor de la propietat que avalarà l’operació.
  Amb el capital privat per empreses es poden negociar períodes de carència, segons la tipologia de l’operació.
 • Interessos una mica més elevats, a causa del risc que suposa l’operació. El percentatge d’interès varia segons les característiques d’aquest, com pot ser la duració, la quantitat o el risc de l’operació.

 

Procediment per aconseguir un préstec de capital privat per empreses

Per iniciar un procediment de consulta per un préstec de capital privat per empreses, generalment, es requereix la següent documentació:

 • Nota Simple del Registre de la Propietat. Amb aquest document s’observen tots els detalls de l’immoble que s’aportarà per avalar l’operació.
 • Impost de Societats i balanços de l’empresa. Amb aquesta informació, podem fer-nos una idea de l’estat financer de l’empresa.

És aconsellable disposar d’aquesta informació abans de contactar amb nosaltres per agilitzar molt tot el procés de finançament. Una vegada es disposi d’aquesta documentació, pots posar-te en contacte amb nosaltres, ja sigui a través d’un formulari de la nostra pàgina web o trucant a l’oficina que tinguis més a prop.

Una vegada tinguem el teu contacte i tinguem aquesta documentació, el nostre departament financer analitzarà l’operació i en un termini de 24/48 hores donarem una resposta sobre la viabilitat de l’operació i/o si es requereix ampliar la informació.

 

 

Gràcies a la gran experiència del nostre equip, en moltes ocasions, la resposta pot ser instantània si la consulta s’ha realitzat de forma telefònica o si l’operació és molt clara.

A més, també podem donar consells per veure quins passos s’han de donar per fer que l’operació sigui viable.

Recordem que l’import mínim és de 20.000€, i que només es podrà finançar fina un 40% del valor de taxació de l’immoble.

En quin moment una empresa necessita un préstec de capital privat

Normalment, quan una empresa necessita finançament és perquè la seva situació financera no és l’idíl·lica. El primer moviment de qualsevol empresa, generalment, és intentar accedir al finançament bancari.

Els bancs tenen uns requisits estrictes i, si no s’és una empresa modèlica i ja es disposa d’algun deute, es converteix en una tasca impossible aconseguir finançament. Com es pot comprovar, tenir una situació financera complicada i, si es demanen uns requisits existents, no és una bona combinació. Per aquest motiu, molts bancs deneguen l’accés al crèdit.

 

Com que no es pot acudir al finançament bancari, en moltes ocasions pot provocar que no es disposi de fons ni de liquiditat per continuar amb l’activitat diària amb total normalitat, com pot ser el pagament de les nòmines.

Per aquest motiu, els préstecs de capital privat per empreses s’utilitzen en moments d’estancament econòmic i no es pot fer front a pagaments importants, com les obligacions d’hisenda, seguretat social, treballadors o proveïdors. En aquests moments, el capital privat és l’única via per aconseguir finançament i estabilitzar la situació.

A més a més, si la situació és urgent perquè hi ha una data de venciment propera, el finançament bancari necessita molta burocràcia i és lenta d’aconseguir. Just en aquest moment, és quan el capital privat per empreses es converteix en indispensable perquè és la via més ràpida per aconseguir finançament; perquè el finançament privat és la forma més ràpida per aconseguir crèdit en el mercat i, d’aquesta manera, obtenir la liquiditat necessària per a aquest moment puntual i extraordinari.

En resum, aquestes són les principals circumstàncies per les quals les empreses solen necessitar finançament de capital privat:

 • Quan les empreses no poden accedir al finançament bancari.
 • Quan les empreses necessiten finançament de forma ràpida i rugent, amb processos més ràpids.

 

Solucions del capital privat per empreses

Els préstecs de capital privat per empreses ajuden a aquestes a què segueixin avançant amb els seus projectes, a què continuïn amb la seva activitat diària sense cap irregularitat financera i, en molts casos, aconseguir que no finalitzin la seva activitat.

Això és degut perquè en moltes ocasions el capital privat per empreses és l’únic salvavides al què es pot aferrar una empresa per aconseguir salvar una situació financera extraordinària i complicada.

El capital privat per empreses està pensat per resoldre qualsevol necessitat financera de liquiditat urgent de l’empresari i el finançament privat és la forma més ràpida per aconseguir finançament i liquiditat.

En el mercat actual, les empreses cada vegada tenen més dificultats per sol·licitar finançament bancari. Dins de totes les possibilitats de fiançament del mercat, és la més recurrent quan la banca denega l’accés al crèdit.

Per aquest motiu és indispensable el paper que juga el capital privat per l’empresa. A més que, financerament, és molt important per una empresa diversificar les seves fonts de finançament. En aquest article del blog, expliquem els avantatges que tenen les empreses en diversificar les seves operacions financeres: finançament alternatiu.

A més a més, el capital privat per empreses, es caracteritza per la flexibilitat que ofereixen a les empreses que sol·liciten, oferint unes condicions que la banca és impossible que ofereixin, com per exemple, terminis de carència, negociació de quites o documentació necessària per aconseguir el finançament.

D’on procedeix el capital privat per empreses

Aquesta és la gran diferència entre el capital privat i el finançament bancari. El fiançament a través del capital privat procedeix d’inversors privats.

Un inversor privat és una persona física o jurídica que utilitza els seus estalvis per invertir en operacions de préstecs amb garantia hipotecaria a tercers per obtenir un rendiment.

Si es vol saber com funciona exactament un préstec amb garantia hipotecaria, es pot visitar el nostre blog a on ho expliquem amb tot luxe de detalls.

Contacta amb nosaltres

Préstec per inversions immobiliaries
keyboard_arrow_up